105 éves a Magyar Védőnői Szolgálat

Megemlékezés

Prof. Dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások minisztere üdvözlete Védőnők Napja alkalmából

Megemlékezés

Előszó

A Védőnői Szolgálat alapításának 105. évfordulója alkalmából készült összeállítás célja, hogy bemutassa a védőnői hivatás érdekében feladatot ellátó intézmények és feladatot vállaló szervezetek tevékenységeit, elért eredményeit és jövőterveit, ugyanakkor érintik a történeti összefüggéseket is. A 105 éves működés, annak értékei, eredményei, tanulságai megalapozzák a jelen korban való helytállást, és irányt mutatnak a jövőre nézve is. A magyar védőnői rendszer attól egyedülálló, hogy a mindenkori társadalmi, népegészségügyi és lakossági szükségletekre kereste, adta- és adja meg a választ. A lakossággal és a társszakmákkal aktív, részvétel- és bevonás alapú kapcsolatra törekszik, amely kiváltja és igazolja gondozási munka hatékonyságát. A 2020-as emlékév több szempontból jelent új helyzetet a védőnői hivatás számára is. Tovább…

Köszöntők

A védőnői hivatás a 105 éves évfordulón – szakmai összeállítás

Hosszú évek után, 2016-tól ismét lett Védőnő Tagozat a Szakmai Kollégiumon belül. Ez nem csak a történelmi múlt és a hivatás tiszteletét jelentette, hanem a szakma jövőbeni lehetőségeinek újra gondolását is. Odor Andrea és Csordás Ágnes tagokkal és a Tagozati Tanácsba delegált kollégákkal együtt fogalmaztuk meg a mandátumunk idejére szóló Tovább
A 20. század első évtizedeiben a népmozgalmi adatok kedvezőtlen alakulása, a születésszám csökkenése, a csecsemő-kisgyermek halandóság növekedése, az egyre rosszabbodó egészségügyi viszonyok, valamint az I. Világháború emberveszteségei mind sürgetőbbé tették a helyzet pozitív irányban történő változtatását, elsősorban az anya-és csecsemővédelmi munka területén. A korszak haladó gondolkodású orvosai, közméltóságot betöltő politikusai, Tovább
Tisztelt Védőnők, Kedves Munkatársaim! Mindig öröm számomra, ha találkozhatok önökkel, szólhatok önökhöz. Most is ezt az örömöt érzem, s ez még akkor is így van, ha rendhagyó módon, írásban osztom meg az önökről szóló gondolataimat. Kettős szerepben írom e sorokat, és valójában nem is tudok sorrendet adni a szerepeknek. Orvosként, Tovább
Tisztelt Ünneplők! Kedves Kolléganők! Idén ünnepli 105 éves fennállását a Magyar Védőnői Szolgálat. Számos köszöntő, megemlékezés fogalmazódik meg ezzel kapcsolatban. Történelmi áttekintések, szakmai összefoglalók, elemzések jelennek meg. Én azt szeretném megosztani, hogy mit jelentett, mit jelent számomra a hivatásunk. Már hetedik osztályban tudtam, hogy védőnő szeretnék lenni. Jó példa volt Tovább
Készítette az MVSZSZ elnöksége: Várfalvi Marianna, Szy Ildikó, Csősz Katalin. A Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége (MVSZSZ) 2019. augusztus 7-én alakult.   Missziós nyilatkozat: Célunk, hogy egy kiterjedt családbarát szemléletben minél többen együttműködjünk, akik hivatásunk elengedhetetlen részének, szívügyüknek tekintjük a lakosság egészségi állapotát, a jövő nemzedékek testi-lelki jóllétét, és különösen a Tovább
Csősz Katalin tagozatvezető összefoglalója A MESZK védőnői tagozatát, a 2004. év november 11-én megtartott országos taggyűlés határozata alapján, országos tagozatvezetőként képviselem. Az elmúlt években számos változás nehezítette a kamarai munkát, ennek ellenére védőnői tagozatvezetőként minden lehetőséget megragadtam, hogy a védőnők munkájára, anyagi, erkölcsi megbecsülésére felhívjam a figyelmet. A védőnőket képviselve Tovább
A védőnők olyan szakmai környezetben végzik tevékenységüket, ahol a fenntartók, munkáltatók, illetve munkahelyi vezetőjük jellemzően nem rendelkeznek védőnői képesítéssel. Így a munkáltatás és a szakmai irányítás különvált és egy sajátos vezető védőnői rendszer alakult ki. A vezető védőnők látják el a védőnői tevékenység szakmai irányítását[1] és szakmai felügyeletét[2] az országos Tovább
A védőnői módszertani szakterület a Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztályán működik. A szakmai egységet a TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) Kiemelt Projekt hívta életre, amelynek célkitűzése az volt, hogy nemétől, szociális helyzetétől, kulturális környezetétől, kisebbségi hovatartozásától függetlenül, minden gyermek megfelelő testi, intellektuális, szociális és érzelmi fejlettségi szinten kezdje el Tovább
Az állam a magzati élet és a családok védelme, a családtervezési ismeretek széleskörű terjesztése, és az abortuszok megelőzése érdekében hozta létre az állami Családvédelmi Szolgálatokat (CSVSZ-eket). A CSVSZ-ek tevékenységüket 1993 januárjában kezdték meg. A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX törvény alapján végzik: a családtervezéshez, családvédelemhez kapcsolódó tanácsadást,a várandós Tovább
a Védőnői Szolgálat alapításának 105 éves évfordulójára A magyar társadalom és a következő nemzedékek jövője a testben és lélekben egészséges emberek sokaságától függ, ami nemzeti kincs. Egyéni és családi sorsuk, kapcsolatrendszerük, közösségeik, környezetük támogatása, segítése a különböző segítő hivatást gyakorló szakembereknek, így a 1915-ben megalapított védőnői szolgálatnak is összetett, sokoldalú Tovább
Az alapítvány létrejöttekor (1995) célul tűzte ki, hogy közvetlenül anyagi támogatást nyújtson a magyar védőnői hálózat korszerűsítéséhez, valamint a védőnők munkájának szakmai színvonalának emeléséhez és ezzel a jövő nemzedéket – különösen a jövendőbeli anyák egészséges életmódra, egészséges utódok létrehozását, nevelését – szolgálja. Fő tevékenysége olyan programok támogatása, melyek a védőnői Tovább
Magyar Védőnők EgyesületeBejegyzés 1991. június 14.MAVE közhasznú bejegyzés: 2004. június 21. Mottónk:" Védőnők az egészséges boldog családokért”Küldetésünk:A lakosság magasabb szintű egészségügyi ellátása érdekében feladatunk, hogy a védőnői eskühöz híven, a szakma szabályai és az általános, valamint a közszolgálatokra jellemző etikai normák betartásával járuljunk hozzá, a védőnői hivatást gyakorlók munkájának végzéséhez. Tovább